OPRAVY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH

Jedno z polí naší působnosti jsou opravy poškozených průmyslových podlah. Pokud Vaše podlaha vykazuje nějaké známky mechanického poškození nebo chemického znečištění, neváhejte se na nás obrátit! Oddalování takového problému vede nakonec k mnohem vyšší investici a delší odstávce Vašeho provozu.

Pracujeme s velmi kvalitními materiály od renomovaných výrobců z České republiky i zahraničí. Realizaci se snažíme přizpůsobit tak, abychom našeho zákazníka co nejméně omezili ve výrobě či logistice.

VÝTLUKY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH

Výtluky můžou vzniknout nešetrným zacházením, například pádem těžkého břemena, nebo při nadměrném zatěžování na které není podlaha dimenzována. Takou opravu nedoporučujeme odkládat z důvodu možného rozšíření jejího poškození.

opravy průmyslových podlah - výtluk

OPRAVY STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH TRHLIN

Statické a dynamické praskliny vznikají z několika důvodů. Může to být různá tepelná vodivost dvou použitých materiálů, pohybem podkladu podlahy, nebo příliš tvrdá finální úprava (nivelační, epoxidová nebo polyuretanová stěrka). Je velmi důležité odstranit veškeré trhliny. Pokud tak neučiníme, poskytneme ideální prostředí k dalšímu mnohdy i fatálnímu poškození podlahy.

opravy průmyslových podlah - trhlina

POŠKOZENÍ DILATAČNÍCH SPÁR PODLAH

Ačkoliv průmyslové podlahy vykazují vysokou odolnost proti mechanickému poškození jejich nejslabší místo jsou dilatační spáry. Poškození právě v místě spáry lze předejít jejím odborným zatmelením a pravidelnou údržbou tmelených spár. Když už k poškození v místě spáry dojde je třeba provést neprodleně opravu. Z důvodu velkého zásahu do podlahy bývají tyto opravy finančně nákladné.

opravy poškození dilatační spáry podlahy

CHEMICKY ZNEČIŠTĚNÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Chemické znečištění podlahy vzniká při častém působení velmi zásaditých a kyselých látek nebo řezných olejů a emulzí. Tyto látky jsou schopny podlahu narušit do té míry, že ztratí svoje původní vlastnosti. Opravy takového povrchu jsou velmi náročné. Pro tyto účely používáme stěrky a nátěry, které disponují vyšší rezistencí vůči chemickým vlivům.

opravy znečištění průmyslových podlah