PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

Zabýváme se realizací podlahového značení, které zajistí provozu přehlednost, bezpečí a komfort.

Naše služby zahrnují:

  • naváděcí koridory
  • navigační značky a tabule
  • fotoluminiscenční značení
  • požární a evakuační značení
  • označení propastí a rizikových oblastí 

 V případě exteriérového značení:

  • naváděcí linie
  • přechody
  • parkovací stání

Pracujeme se speciálními jedno a dvousložkovými barvami, které vynikají vysokou přídržností, otěruvzdorností, stálobarevností a vysokou odolností vůči chemickým látkám.

Značení akrylátovými barvami je nejlevnější a časově méně náročná metoda. Nanáší se válečkem na předem dobře vyčištěnou podlahu ve dvou až třech nátěrech. Nátěr je pochozí v řádu hodin a druhý den je plně zatížitelný. Nevýhodou je nižší přídržnost barvy, což se v těžkých provozech projeví mechanickým poškozením nátěru.

Cena je přibližně 40kč/bm.

Epoxidové barvy jsou nejpoužívanější technologii pro značení na pórovité materiály. Vyznačují se velmi dobrou chemickou i mechanickou odolností. Úplné vytvrzení nátěru se pohybuje mezi 12-32 hodinami v závislosti na více faktorech. Provádí se vždy minimálně dva nátěry pro dosažení požadované sytosti a kvality. Podklad musí být dokonale vyčištěn, odmaštěn někdy i broušen nebo otryskán, proto je celá realizace časově náročnější.

Cena se pohybuje okolo 90 kč/bm.

Polyuretanové barvy vynikají odolností proti mechanickému a chemickému zatížení. Nátěry vyžadují dokonale připravený povrch pro aplikaci aby byla dosažena co nejvyšší kvalita a odolnost nátěru. Podklad musí být dokonale vyčištěn, odmaštěn někdy i broušen nebo otryskán, proto je celá realizace časově náročnější.

Cena se pohybuje okolo 90 kč/bm.

Výhody methylmetakrylátu jsou: Krátká doba schnutí přibližně dvě hodiny. Vysoká chemická i mechanická odolnost i na neideálním povrchu, možnost nanést nátěr i na olejem znečištěnou či nasáklou podlahu.

Nevýhoda této metody je nepříjemný zápach.

Pásky jsou často využívány pro dočasné vyznačení. Mezi výhody této metody je třeba zmínit rychlost realizace a eliminace omezení provozu. Nevýhodou je nízká odolnost v místech vysokého zatížení.

Cena realizace se pohybuje okolo 30 kč/bm.

Podlahové značení součástí LEAN metod

Podlahové a vertikální značení spadá do systému 5S, který je jedním z nástrojů LEAN filozofie, která je nedílnou součástí managementu výroby moderních podniků. Tento program má za cíl zlepšit tok materiálu, zvýšit produktivitu, kvalitu a v neposlední řadě bezpečnost práce. Takto označený průmyslový podnik, sklad či jiný komerční objekt pozitivně ovlivní zákazníka i samotné zaměstnance, které lépe vtáhne do podnikových změn.

Ukázky z některých realizací podlahového značení