Podlahové bezpečnostní a navigační značení

Zabýváme se realizací podlahového a vertikálního značení, které zajistí provozu přehlednost, bezpečí a komfort.

Naše služby zahrnují:

·        naváděcí uličky

·        navigační značky a tabule

·        fotoluminiscenční značení

·        požární a evakuační značení

·        označení propastí a rizikových oblastí 

 

V případě exteriérového značení:

·        naváděcí linie

·        přechody

·        parkovací stání

·        nátěry stěn proti působení okolních vlivů 

 

Pracujeme se speciálními jedno a dvousložkovými barvami, které vynikají vysokou přídržností, otěruvzdorností, stálobarevností a vysokou odolností vůči chemickým látkám.

Podlahové značení součástí LEAN metod

Podlahové a vertikální značení spadá do systému 5S, který je jedním z nástrojů LEAN filozofie, která je nedílnou součástí managementu výroby moderních podniků. Tento program má za cíl zlepšit tok materiálu, zvýšit produktivitu, kvalitu a v neposlední řadě bezpečnost práce. Takto označený průmyslový podnik, sklad či jiný komerční objekt pozitivně ovlivní zákazníka i samotné zaměstnance, které lépe vtáhne do podnikových změn.

Ukázky z některých realizací